คุณไพโรจน์ สังวริบุตร – กับเจ้าของร้าน ลิ้มกวงเม้ง

ขอขอบคุณ คุณไพรโรจน์ ที่ได้มาชิมอาหารจีนอร่อย ของ ภัตตาคารลิ้มกวงเม้ง – Chinsese restaurant Bangkok