สมศักดิ์ ชาลาชล – เจ้าของร้านเสริมสวยชลาชลชื่อดัง

สมศักดิ์ ชาลาชล เจ้าของร้านเสริมสวยชลาชลชื่อดัง ที่มาจัดเลี้ยงเพื่อนฝูง ที่ร้าน ภัตตารคารลิ้มกวงเม้ง Taochew food bangkok samyan