cetering-10

ภาพบรรยากาศ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่ ในบริษัท ตราสามแม่ครัว ของ ภัตตาคารลิ้มกวงเม้ง พร้อมทีมงานกำลังเตรียม จัดอาหารจีนอร่อย รสเด็ด