คุณพิชัย รัตตกุล – อดีตรองนายกรัฐมนตรี

คุณพิชัย รัตตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติถ่ายภาพ เมื่อมาจัดเลี้ยงโต๊ะจีน กับทางภัตตาคารลิ้มกวงเม้ง