ประกาศนียบัตรจาก McDang Guide

ประกาศนียบัตร หมึกแดงไกด์ ลิ้มกวงเม้ง
เชฟหมึกแดง แนะนำร้านอาหาร - เจ๊อังมอ ลิ้มกวงเม้ง

หมึกแดง เชพและพิธีกรรายการอาหารชื่อดัง ถ่ายคู่กับ เจ๊อั้งมอ เจ้าของร้าน ลิ้มกวงเม้ง

หมึกแดง McDang Guide

ประกาษนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ร้าน "ภัตตาคารลิ้มกวงเม้ง (1999)"

ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานอาหารใน " หมึกแดงไกด์ "
อาหารแนะนำคือ ปลาดิบแบบแต้จิ๋ว, หูฉลามน้ำใส, หมูหัน มีมาตราฐานของร้านอาหารคุณภาพใน "หมึกแดงไกด์"

1) ความอร่อย ของอาหารได้รับถึง  5 ดาว

2) ความสะอาด โดยรวมของร้าน ได้รับ 4 ดาว 

3) คุณภาพวัตถุดิบ ความสดที่นำมาปรุง ได้รับ 4 ดาว

4) การบริการ ของพนักงานเสริฟ ได้รับ 4 ดาว

5) ราคา ของอาหาร ได้รับ 4 ฿

Posted in รีวิว ลิ้มกวงเม้ง สามย่าน.